OGŁASZAMY SZÓSTY NABÓR DO PROJEKTU

25 czerwca 2021

OGŁASZAMY SZÓSTY NABÓR DO PROJEKTU

“Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Termin szóstego naboru do projektu: 08.07-22.07.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: