KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD ZMIANĄ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020

17 czerwca 2020

Zarząd LGD “Kraina Dolnego Powiśla” po posiedzeniu w dniu 17.06.2020 r. zgodnie z uchwałą nr 12/2020 r. wszczyna procedurę konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  wynikają z różnic kursowych EURO. Proponujemu zwiększenie środków na przedsięwzięcie:

2.1.1- Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców (zakładanie działalności gospodarczej) oraz
2.2.2- Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych.

Żeby lepiej zobrazować Państwu proponowane zwiększenia z różnic kursowych zostały zaznaczone kolorem zielonym, natomiast zmiany wynikające ze zwiększenia środków tzw. bonusu, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.03.2020 zaznaczono kolorem czerwonym

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie Formularza z uwagami i przesłanie ich drogą elektroniczną na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Uwagi można składać w formie elektronicznej do dnia 01-07-2020 r.

FORMULARZ ZMIAN

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU