Nowa ścieżka opiniowania zmian zawartych umów już od 1 grudnia 2017

9 listopada 2017

Szanowni Beneficjenci,
w związku z wejściem w życie nowej wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , od 1 grudnia 2017r. prośbę o akceptację zmian we wniosku składają Państwo bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W przypadku, gdy Samorząd Województwa uzna, iż zmiana ta wymaga opinii Rady, LGD zostanie o nią poproszone.