WARSZTATY Z ROZLICZANIA ZAWARTYCH UMÓW

8 listopada 2017

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy podpisali już umowy w ramach przeprowadzonych przez LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA naborów w ramach przedsięwzięć:

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

1. Warsztaty dla beneficjentów INFRASTRUKTURA:  odbędą się w dniu 13.11.2017 r. o godz. 9:00

2. Warsztaty dla beneficjentów PREMIA:  odbędą się w dniu 13.11.2017 r. o godz. 12:30

3. Warsztaty dla beneficjentów ROWZÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  odbędą się w dniu 13.11.2017 r. o godz. 16:00

WSZYSTKIE WARSZTATU ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 82-440 DZIERZGOŃ

Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl bądź zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 55-276-00-20