Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD 01.03.2016 rok

22 lutego 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla” odbędzie się w dniu 01.03.2016 roku o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego wyznacza się w tym samym dniu o godz. 9:30

Porządek posiedzenia

Uchwały

Sprawozdanie Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady

Sprawozdanie finansowe