KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD ZMIANĄ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020

24 marca 2020

Zarząd LGD “Kraina Dolnego Powiśla” po posiedzeniu w dniu 17.03.2020 r. zgodnie z uchwałą nr 11/2020 r. wszczyna procedurę konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są spowodowane możliwością uzyskania dodatkowych środków.

Wszystkie proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie Formularza z uwagami i przesłanie ich drogą elektroniczną na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Uwagi można składać w formie elektronicznej do dnia 07-04-2020 r.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

FORMULARZ ZMIAN